• Kapsuly s metronidazolom Rp
 • Kapsuly s bizmuthum subnitricum Rp
 • Kapsuly s dexametazónom Rp
 • Kapsuly s fosforečnanom draselným a sodným Rp
 • Kapsuly s hydrogénuhličitanom sodným Rp
 • Kapsuly s chloridom sodným Rp
 • Kapsuly s klonazepanom Rp
 • Kapsuly s kofeínom Rp
 • Kapsuly s metionínom VP
 • Kapsuly s propranololom Rp
 • Kapsuly so síranom horečnatým Rp
 • Kapsuly so síranom zinočnatým Rp
 • Rozváženie lieku podľa predpisu lekára Rp

Rp - potrebný recept
VP - voľný predaj