• Camphor ichtamolová masť VP
 • Derivačná masť VP
 • Dermatolová pasta Rp
 • Dexametazónová masť Rp
 • Dexametazónový gél Rp
 • Gél s dusičnanom strieborným Rp
 • Chloramfenikolova mast Rp
 • Krém s ureou VP
 • Lidokaínový gél Rp
 • Lidokaínový krém Rp
 • Masť s tetrakaínom Rp
 • Masť s gentamycínom Rp
 • Mikuličová masť Rp
 • Nosová masť s eukalyptom VP
 • Propranololový gél Rp
 • Propranololový krém Rp
 • Salicylová masť VP
 • Sírová masť Rp

Rp - potrebný recept
VP - voľný predaj